Lắp đặt máy móc, dây chuyền nhà máy

AMC nhận lắp đặt các dây chuyền công nghệ, dây chuyền tự động hóa cho các nhà máy.

1